Dokumenty

 

Evidenčný lístok člena zboru

Žiadosť o krst svätý

Žiadosť o cirkevný sobáš

Postup pri uzatváraní evanjelického sobáša

Žiadosť o cirkevný pohreb

Žiadosť o konfirmáciu

Vyhľadávanie

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Muránska Dlhá Lúka Muránska Dlhá Lúka 126
050 01 Revúca
058/443 33 13 (fara)
0918 145 505 (Mgr. Martin Zaťko, námestný farár)